دکتر محمد غریبی مسئول امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با صدای دشتی گفت: کمبود کیت بصورت کشوری می‌باشد و خوشبختانه ۹۵۰۰ کیت خریداری شده و در اختیار مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته قرار خواهد گرفت. غریبی گفت: ما هم مثل دیگر مناطق کشور مشکل کمبود کیت داریم ولی خوشبختانه تاکنون هیچ […]

دکتر محمد غریبی مسئول امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با صدای دشتی گفت: کمبود کیت بصورت کشوری می‌باشد و خوشبختانه ۹۵۰۰ کیت خریداری شده و در اختیار مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته قرار خواهد گرفت.

غریبی گفت: ما هم مثل دیگر مناطق کشور مشکل کمبود کیت داریم ولی خوشبختانه تاکنون هیچ مرکز خدمات جامع سلامت تعطیل نشده و در حال خدمت رسانی به مردم عزیز هستند

وی ادامه داد: ولی متاسفانه تعداد کیت‌ها کم هستند و سعی می‌کنیم اولویت بندی کنیم و به همه مردم خدمات‌مان را ارائه دهیم