نتایج غیر رسمی انتخابات شورای شهر خورموج حاکی است ۲ عضو جدید به این شورا راه یافته اند.

بر اساس شنیده‌های فضای مجازی افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آرا در شهر خورموج شده اند.

۱. قاسم هزیمتیان
۲. حسین مروت
۳. مهرداد علیزاده
۴. رضا رضایی حقیقی
۵. عبدالمهدی نصیری

این نتیجه بر اساس گزارشات مردمی در فضای مجازی می باشد و این نتیجه غیر رسمی بوده و نتایج نهایی متعاقبا اعلام میگردد