صدای دشتی: پیش بینی شما از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست و عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم را چه می دانید؟ پاسخ: با سلام خدمت سردبیر محترم صدای دشتی خرسندیم که رسانه ای مردمی را در میان خود داریم و اینگونه پرسش و پاسخ ها را نقطه عطفی میدانیم پرسش شما را […]

صدای دشتی:
پیش بینی شما از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست و عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم را چه می دانید؟
پاسخ:

با سلام خدمت سردبیر محترم صدای دشتی
خرسندیم که رسانه ای مردمی را در میان خود داریم و اینگونه پرسش و پاسخ ها را نقطه عطفی میدانیم
پرسش شما را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد
اما آنچه از این پرسش، برداشت بنده اینست که چقدر بنده و امثال بنده خوشبین هستیم که مشارکت مردم در این دوره به مانند سال‌های گذشته باشد و آیا هنوز کسانی هستند که بخواهند در این دوره شرکت کنند.
انتخابات یک سیستم تصمیم گیری رسمی است که عده ای برای انجام امور خود به چندین نفر و یا یک نفر اعتماد کرده و برای مدتی معلوم وکیل خود نموده و سرنوشت خود را به وی می سپارند
برخی بر این باورند در این دوره کاهش شدید مشارکت های مردمی را می‌توان به عینه دید و از مهم‌ترین دلایل آن عملی نشدن وعده های انتخاباتی چه در پارلمان های مختلف از قبیل شورای شهر ومجلس وحتی ریاست جمهوری دانست، که خود جای سوال دارد که چرا؟
ادامه دار بودن این وعده ها در تمام ادوار باعث شده که دیگر اعتماد از جامعه رخت بر بندد و رنگ ببازد این حنای رنگ باخته را می بایست چجوری دیگر و بصورت بهتر هم زد تا باردیگر رنگی از این حنا در آید
حال در این دوره باتوجه به تداوم اینهمه مشکلات و نقایص در ساختار های جامعه و محدودیت های اقتصادی وعدم اعتماد به هر دوجناح سیاسی می‌تواند برگ برنده ای برای گروهی سوم باشد، واین می‌تواند یک نفس و خونی تازه در شریان های خشکیده باورهای مردم باشد و شاید بتوان از آن بعنوان تیر آخر چله کمان اعتماد مردم در دفاع از دموکراسی نام برد. که خواهشمندیم دوستانی که می‌توانند و برنامه ای دارند ورود کنند که در وقتی دیگر حتما به این بحث خواهم پرداخت.
اکنون با تغییر معیارهای انتخاب در بطن جامعه و ورود جوانانی که خود زخم خورده سالها اعتماد به منتخبین هستند می‌توان خوشبین بود این بار که با نقش آفرینی جوانان توام خواهد بود جوانان تحصیل‌کرده و متعهد انتخاباتی پرشورتر را برگزار خواهند کرد و ناظران ‌هیات های اجرایی کاری سخت تر را خواهند داشت چون می بایست اینبار فیلتری قوی تر که همان اراده قوی مردم است در شکست دشمنان داخلی و خارجی بکار ببرند که اعتماد به جامعه برگردد و منتخبین صدای مردم باشند نه صدای دیگران منتخبین باید صداهای خفه شده در گلو های مردم باشند نه سفره نشین رانت ها و فسادها اگر با این تفکر پا به انتخابات بگذاریم یقینا انتخابات باشکوه خواهیم داشت.
حال در این روزهای پر تب و تاب تایید و انتخابات پیش رو امیدواریم منافع مردم در اولویت قرار گیرد که اگر منافع دیگری بر منافع مردم اولویت پیدا کند دیگر نمیتوان به این انتخابات دل بست.