صدای دشتی: پیش بینی شما از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست و عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم را چه می دانید؟ پاسخ: سلام‌ خدمت شما و همکاران محترم در رسانه پویای صدای دشتی باتوجه به مشکلات اقتصادی ناشی از وضع تحریم های بین المللی علیه ایران و عدم توفیق دولت در سر […]

صدای دشتی:

پیش بینی شما از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست و عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم را چه می دانید؟

پاسخ:

سلام‌ خدمت شما و همکاران محترم در رسانه پویای صدای دشتی

باتوجه به مشکلات اقتصادی ناشی از وضع تحریم های بین المللی علیه ایران و عدم توفیق دولت در سر سامان دادن این وضعیت مطمئنا حضور طبقات مختلف جامعه در انتخابات بسته به میزان رضایت مندی آن طبقه براساس شاخصه های مورد نظرشان خواهد بود.

با توجه به عدم توفیق دولت های پیشین در انجام وعده های انتخاباتی ،نقش کاندیدای شوراها در میزان مشارکت مردم بسیار موثر واقع خواهد شد. به نظر بنده مهم ترین عامل مشارکت توانایی فردی کاندیدای شوراهاست که با ارائه برنامه مدون و قابل قبول و شاخصه فردی و سوابق اجرایی متناسب با جایگاه شوراها در راستای ترغیب و حضور طبقات مختلف در این مشارکت مدنی موثر واقع خواهند شد.

با توجه به موارد اشاره شده بالا پیش بینی اینجانب نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشرو با توجه به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در شهرهای کوچک و روستاهاحداقل ۶۰درصد و در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها حداقل ۴۰درصد خواهد بود.