پیش از ظهر امروز با حضور نادری فرماندار دشتی و زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتی در مراسمی مختصر بدلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا سایت خبری تحلیلی صدای دشتی بصورت رسمی رونمایی شد

 پیش از ظهر امروز با حضور نادری فرماندار دشتی و زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتی در مراسمی مختصر بدلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا سایت خبری تحلیلی صدای دشتی بصورت رسمی رونمایی شد

رویکرد این سایت در ابتدا ارائه اخبار و اطلاعات همراه با تحلیل مسائل روز با تمرکز بر اخبار شهرستان دشتی است