کلات‌های کوه مند روستای چاوشی عکاس: ابراهیم مقاتلی

کلات‌های کوه مند روستای چاوشی

عکاس: ابراهیم مقاتلی